PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM dle zákona č. 125/2008 Sb.

vyhotovený společnostmi OHGS s.r.o. a M Projekt CZ s.r.o.     « dokument zde »

Oznámení o uložení "Projektu ...." na internetových stránkách  « oznámení OV zde »