Předmětem činnosti společnosti M Projekt CZ s.r.o. je :

  • zpracování projektových dokumentací inženýrských sítí, vodohospodářských staveb, dopravních staveb včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb;
  • zhotovení odborných posouzení a studií vodohospodářských projektů;
  • výkon autorského a technického dozoru investora ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon;
  • výkon zadavatelských činností v rámci výběrových řízení a zadávacích řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;
  • příprava a zpracování žádostí o dotace z evropských a národních zdrojů, administrace projektů ve fázi realizace a povinné udržitelnosti
  • poradenská činnost při provozování vodohospodářské infrastruktury
  • geodetické práce;
  • služby kopírovacího centra včetně velkoformátového tisku.

 

Společnost M Projekt CZ s.r.o. vzniká přeměnou společnosti OHGS s.r.o., při které dojde k datu 1. ledna 2015 k rozdělení společnosti OHGS s.r.o. formou odštěpení vybrané části jmění společnosti OHGS s.r.o. sloučením s nástupnickou společností M Projekt CZ s.r.o., se shodným sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ : 03508544 v souladu s ustanovením § 7 písm. b), § 7a a způsobem dle § 9 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v aktuálním znění.